Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Zgłoszenia, terminy, opłaty

ZGŁOSZENIE

 Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

TERMINY

  • Zgłoszenie udziału w konferencji - 15.03.2018 r.
  • Wniesienie opłaty konferencyjnej - 30.03.2018 r.
  • Zgłoszenie referatu (tytuł + streszczenie) - 15.03.2018 r.
  • Przesłanie pełnych tekstów referatów, napisanych zgodnie z wymogami edytorskimi - 16.04.2018 r.
  • Wniesienie opłaty za publikację - po uzyskaniu informacji od Organizatorów

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Opłata konferencyjna: 200 PLN

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, catering oraz lunch. Opłata nie zawiera kosztów noclegu i dojazdu, jak również publikacji artykułu.

Opłatę należy uiścić na konto:

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

 

z dopiskiem - "konferencja porty morskiej 2017 + imię i nazwisko"

 

  •  Koszt publikacji artykułu: 700 PLN

Referaty opublikowane zostaną w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie (szczegółowe informacje w zakładce Referaty)