Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Tematyka artykułów:

  • Rozwój lądowo-morskich zintegrowanych systemów transportowych w Europie w ostatnich 30 latach
  • Lądowo-morskie zintegrowane systemy transportowe jako czynnik rozwoju regionów nadmorskich
  • Rola portów morskich w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych
  • Porty morskie jako obszary intensywnego rozwoju usług i produkcji

Referaty zostaną opublikowane pod warunkiem uzyskania 2 pozytywnych recenzji oraz akceptacji Redaktora Naczelnego w:

  • Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie

(w j. angielskim – 8 pkt. lista B MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r.)

Referaty przyjmowane będą w wersji elektronicznej zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie wydawnictwa: http://scientific-journals.eu/pl/

  • Koszt publikacji artykułu: 700 PLN

Organizatorzy zwracają uwagę, iż opłatę za publikację referatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu od Organizatorów Konferencji wstępnej akceptacji referatu do procesu recenzji bezpośrednio na nr konta Wydawnictwa (przekazywany Autorom wraz z akceptacją artykułu).