Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Tematyka artykułów:

  • Porty morskie w turystyce morskiej i śródlądowej,
  • Lądowo-morskie zintegrowane systemy transportowe jako czynnik rozwoju regionów nadmorskich,
  • Mechanizacja i automatyzacja portowych procesów obsługi ładunków,
  • Porty morskie jako obszary intensywnego rozwoju usług i produkcji.

Referaty zostaną opublikowane pod warunkiem uzyskania 2 pozytywnych recenzji oraz akceptacji Redaktora Naczelnego w:

  • Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie

(w j. angielskim – 8 pkt. lista B MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r.)

Referaty przyjmowane będą w wersji elektronicznej zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie wydawnictwa: http://scientific-journals.eu/pl/

  • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie są zaindeksowane w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile)
  • Koszt publikacji artykułu: 700 PLN
Organizatorzy zwracają uwagę, iż opłatę za publikację referatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu od Organizatorów wstępnej akceptacji referatu (liczba miejsc ograniczona) do procesu recenzji na nr konta Wydawnictwa:
  • IBAN PL 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
  • Odbiorca: Akademia Morska w Szczecinie
  • Bank: Bank PKO SA