Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Ramowy program Konferencji*

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

9:00 – 9:30

Powitanie gości i uczestników. Otwarcie konferencji

9:30 – 11:30

Sesja I

Port morski w obsłudze turystyki wodnej

Prowadzący – dr inż. Andrzej Montwiłł, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Port morski w obsłudze turystyki wodnej – Ireneusz Nowak, Prezes Zarządu Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., dr Monika Tomczyk, Media Dizajn.

2.        Turystyka morska w żegludze promowej – Ewelina Piszczyńska, Asystent ds. sprzedaży, Unity Line.

3.        Inicjatywy projektu South Coast Baltic w regionie – dr inż. Aleksandra Łapko, dr inż. Ewa Hącia, Akademia Morska w Szczecinie, dr inż. Marcin Forkiewicz, Politechnika Gdańska.

4.        Turystyka żeglarska w małych portach morskich – dr Piotr Nowaczyk, ZUT Szczecin

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 13:00

Sesja II

Obsługa ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich

Prowadzący – dr Dariusz Bernacki, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Portowa obsługa ładunków typu Project Cargo na przykładzie DB Port Szczecin Sp. z o.o. – Monika Żaboklicka, Kier. Działu Sprzedaży DB Port Szczecin

2.        Przewóz konstrukcji offshore i innych ładunków przestrzennych na przykładzie portu w Szczecinie, uwarunkowania techniczne i organizacyjne. Studium przypadku Marine Crane Sp. z o.o. – Andrzej Tesarski, Marine Crane Sp. z o.o., mgr inż. Izabela Kamińska, Akademia Morska w Szczecinie, mgr inż. Karolina Wiśniewska, Zachodniopomorski Klaster Morski.

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 15:30

Sesja III

Automatyzacja i cyfryzacja portowych procesów obsługi ładunków w portach morskich

Prowadzący – dr inż. Oliwia Pietrzak, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Elektroniczny System Kontrolno-Informacyjny dla Portów Polskich (PHICS) – Magdalena Wawrzyniak, Urząd Morski w Szczecinie.

2.        Cyfryzacja procesów portowych na przykładzie polskich portów morskich – przedstawiciel ZMPSiŚ S.A.

3.        Automatyzacja procesów portowych na przykładzie portu w Hamburgu – Maciej Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Warszawie.

4.        Poglądowo-analityczne mapy procesów biznesowych. Studium przypadku z wykorzystaniem arkusza makigami – Jerzy Fiuk, APNET.

15:30 – 15:45

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 


*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji
MIEJSCE KONFERENCJI:

HOTEL VULCAN
ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a
71-643 Szczecin, POLSKA

http://hotel-vulcan.pl/

JAK DOJECHAĆ?

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

9:00 – 9:30

Powitanie gości i uczestników. Otwarcie konferencji

9:30 – 11:30

Sesja I

Port morski w obsłudze turystyki wodnej

Prowadzący – dr inż. Andrzej Montwiłł, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Port morski w obsłudze turystyki wodnej – Ireneusz Nowak, Prezes Zarządu Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., dr Monika Tomczyk, Media Dizajn.

2.        Turystyka morska w żegludze promowej – Ewelina Piszczyńska, Asystent ds. sprzedaży, Unity Line.

3.        Inicjatywy projektu South Coast Baltic w regionie – dr inż. Aleksandra Łapko, dr inż. Ewa Hącia, Akademia Morska w Szczecinie, dr inż. Marcin Forkiewicz, Politechnika Gdańska.

4.        Turystyka żeglarska w małych portach morskich – dr Piotr Nowaczyk, ZUT Szczecin

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 13:00

Sesja II

Obsługa ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich

Prowadzący – dr Dariusz Bernacki, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Portowa obsługa ładunków typu Project Cargo na przykładzie DB Port Szczecin Sp. z o.o. – Monika Żaboklicka, Kier. Działu Sprzedaży DB Port Szczecin

2.        Przewóz konstrukcji offshore i innych ładunków przestrzennych na przykładzie portu w Szczecinie, uwarunkowania techniczne i organizacyjne. Studium przypadku Marine Crane Sp. z o.o. – Andrzej Tesarski, Marine Crane Sp. z o.o., mgr inż. Izabela Kamińska, Akademia Morska w Szczecinie, mgr inż. Karolina Wiśniewska, Zachodniopomorski Klaster Morski.

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 15:30

Sesja III

Automatyzacja i cyfryzacja portowych procesów obsługi ładunków w portach morskich

Prowadzący – dr inż. Oliwia Pietrzak, Akademia Morska w Szczecinie

1.        Elektroniczny System Kontrolno-Informacyjny dla Portów Polskich (PHICS) – Magdalena Wawrzyniak, Urząd Morski w Szczecinie.

2.        Cyfryzacja procesów portowych na przykładzie polskich portów morskich – przedstawiciel ZMPSiŚ S.A.

3.        Automatyzacja procesów portowych na przykładzie portu w Hamburgu – Maciej Brzozowski, Dyrektor Przedstawicielstwa Portu Hamburg w Warszawie.

4.        Poglądowo-analityczne mapy procesów biznesowych. Studium przypadku z wykorzystaniem arkusza makigami – Jerzy Fiuk, APNET.

15:30 – 15:45

Podsumowanie i zakończenie konferencji