Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Ramowy program Konferencji*

 

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników konferencji

9:00 – 9:30

Powitanie gości i uczestników

Otwarcie konferencji

9:35 – 11:00

Sesja I – Port morski w obsłudze turystyki morskiej

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 13:00

Sesja II a – Ocena możliwości rozwoju turystyki wodnej w porcie w Szczecinie

Sesja II b – Obsługa ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 15:30

Sesja III – Automatyzacja i cyfryzacja portowych procesów obsługi ładunków w portach morskich

15:30– 15:45

Podsumowanie i zakończenie konferencji


*
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji
MIEJSCE KONFERENCJI:

HOTEL VULCAN
ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a
71-643 Szczecin, POLSKA

http://hotel-vulcan.pl/