Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Ramowy program Konferencji*

 

8:30 – 9:00

Rejestracja uczestników konferencji

9:00 – 9:30

Powitanie gości i uczestników

Otwarcie konferencji

9:35 – 11:00

Sesja I – Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych.

Moderator – dr inż. Andrzej Montwiłł, Akademia Morska w Szczecinie

·       Wybrane aspekty strategii rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu
Marek Trojnar, Kierownik Biura Strategii i Rozwoju Portów, ZMPSiŚ SA

·    Praktyczne aspekty koordynacji lądowo-morskich łańcuchów logistycznych na przykładzie obsługi transportów wojskowych
Monika Żaboklicka, Kierownik Działu Sprzedaży DB Port Szczecin Sp. z o.o.

·       Możliwości rozwoju działalności przeładunkowej portu morskiego w Darłowie
dr Piotr
Nowaczyk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Dyskusja

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Sesja II – Intensywny rozwój usług logistyczno-dystrybucyjnych i przemysłu stymulatorem zmian strukturalnych w portach morskich i ich otoczeniu.

Moderator – dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański

·       Tor wodny Szczecin-Świnoujście bez przeszkód
Robert Bugajny, Kierownik Projektu, ST3

·   Integracja Terminala BCT w globalnych łańcuchach dostaw – rola PCS w integracji procesów portowych
Piotr Frąckowiak, Intermodal Manager, BCT Gdynia

·      Pożar w porcie, czyli o potrzebie zmiany regulacji prawnej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w portach morskich
dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański

Dyskusja

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 15:15

Sesja III – Lądowo-morskie zintegrowane systemy transportowe

Moderator – dr Dariusz Bernacki, Akademia Morska w Szczecinie

·    Terminale Baltchem SA w lądowo-morskich systemach transportu ładunków płynnych
Piotr Adamowicz, Prezes Zarządu, Baltchem SA

·       Rynek promowy Polska-Szwecja
Bartłomiej Mazuruk, Z-ca Dyr. ds. Żeglugi Promowej, Polska Żegluga Bałtycka

·       Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego
mgr inż. Karolina Wiśniewska, Zachodniopomorski Klaster Morski

dr Sławomir Niecko, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe

Dyskusja

15:15 – 15:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji


*
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji

 

Konferencja odbędzie się w zabytkowym budynku Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni.
http://stararzeznia.szczecin.pl/