Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Komitet Naukowy

 • dr inż. Andrzej Montwiłł – Akademia Morska w Szczecinie
  Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. – Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Elżbieta Załoga – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr hab. inż. Leszek Chybowski – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr Ilona Urbanyi-Popiołek – Akademia Morska w Gdyni
 • dr Barbara Czerniachowicz - Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Oliwia Pietrzak – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr Joanna Kasińska – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr inż. Krystian Pietrzak – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr Artur Rzempała – Akademia Morska w Szczecinie