Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Instytut Zarządzania Transportem przy Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej:

 temat konferencji:

"STAN I PERSPEKTYWY WZROSTU ZNACZENIA PORTÓW MORSKICH W LĄDOWO-MORSKICH ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH"

Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniu  11 maja 2017 r. Poprzez to Wydarzenie, jako Organizatorzy chcielibyśmy przyczynić się do zmiany postrzegania portu morskiego z typowego węzła transportowego na integralny element ładu społecznego i gospodarczego miast, metropolii oraz regionów, stymulujący ich rozwój, oddziałujący na otoczenie i ogniskujący w swojej przestrzeni szereg procesów gospodarczych.

PROGRAM KONFERENCJI - POBIERZ