Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Instytut Zarządzania Transportem oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej:

Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniu  12 kwietnia 2018 r.
Tegoroczna edycja wydarzenia podzielona będzie na dwa obszary tematyczne:
  • Obszar I: Port morski w obsłudze turystyki morskiej – dotyczyć będzie zagadnień związanych z obsługą portową sektora turystyki morskiej;
    Celem konferencji w tym obszarze będzie ocena najlepszych praktyk stosowanych w europejskich portach morskich i miastach portowych w sektorze turystyki morskiej oraz ocena możliwości rozwoju turystyki wodnej na przykładzie portu w Szczecinie;
  • Obszar II: Automatyzacja portowych procesów portowych obsługi ładunków – to koncentracja na problematyce automatyzacji portowych procesów obsługi ładunków i zastosowaniem narzędzi IT w tym zakresie.
    Celem dyskusji w tym obszarze będzie ocena poziomu i możliwości automatyzacji procesów portowej obsługi zróżnicowanych ładunków i analiza tego typu rozwiązań, stosowanych w portach morskich w Europie.
Tematyka konferencji uzupełniona będzie o zagadnienia związane z procesami obsługi ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich na przykładzie portu w Szczecinie.
Do udziału zapraszamy, zarówno środowisko pracowników naukowych, praktyków gospodarki, studentów i doktorantów, a także wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematyką Konferencji.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI POBIERZ

 

 

 

-->